Beques i premis

Premi Bartolomé Cabrer
Societat Catalanobalear de Medicina Interna

A la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2017

2.000
02-04-2018

1. El tema de la tesi ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, investigació bàsica, organitzatius, docents…
2. La dotació del premi serà de 2.000 euros.
3. Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna.
4. Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Un volum de la Tesi Doctoral.
- Certificació de la data de lectura.
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.
5. La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna.
Att. Jorgina Fabré (Premi Bartolomé Cabrer)
Correu electrònic: jorginafabre@academia.cat
6. La data límit de presentació és el divendres 2 d’abril, a les 24:00 hores.
7. El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna i un representant de la filial de les Illes Balears.
8. La decisió del jurat serà inapel·lable.
9. El lliurament del premi es farà durant el Congrés de la SCBMI al maig del 2018.
10. El premiat exposarà un resum de la seva Tesi Doctoral durant una sessió ordinària de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna que ja se li indicarà.
11. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.