Detall de l'activitat

Maig
10
2018
XVIII Congrés Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Congrés
Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Dijous, 10 de maig i divendres, 11 de maig de 2018
10-05-2018 | 08:00 - 20:00 | Espai Pujades
08:30 - 09:00Registre i lliurament de la documentació ( Lliurament de la documentació )
09:00 - 13:30Taller 1: Ventilació mecànica no invasiva i oxigenoteràpia d’alt flux ( Taller )
2 sessions: 9:00h-11:00h i de 11:30 a 13:30h
09:00 - 13:30Taller 2: Seqüència ràpida d’intubació ( Taller )
2 sessions: 9:00h-11:00h i de 11:30 a 13:30h
10:00 - 13:00Taller 3: Ecografia intervencionista ( Taller )
2 sessions: 10:00h-11:30 i de 11:30 a 13:00h
13:00 - 14:00Simpòsium: Anticoagulació ( Simposi )
14:00 - 14:30Dinar assistents Simpòsium ( Càtering )
15:00 - 15:30Inauguració oficial ( Sessió inaugural )
15:30 - 17:00Taula rodona 1: Actualització en patologia respiratòria ( Taula rodona )
MPOC
Síndrome de la apnea del son
Pneumonitis per hipersensibilitat
17:00 - 17:30Pausa Cafè ( Càtering )
17:30 - 19:00Taula rodona 2: Actualització en diabetis i obesitat ( Taula rodona )
Nous antidiabètics i risc cardiovascular
Obesitat mòrbida
Esteatohepatitis no alcohòlica
19:00 - 20:00Sessió de pòsters orals ( Sessió pòsters )
11-05-2018 | 07:00 - 20:00 | Espai Pujades
09:00 - 10:30Taula rodona 3: Actualització en malalties autoimmunes sistèmiques ( Taula rodona )
Malalties autoimmunes i càncer
Malalties autoimmunes i risc cardiovascular
Malalties autoimmunes induïdes
10:30 - 11:15Conferència magistral ( Conferència )
11:15 - 11:45Pausa Cafè ( Càtering )
11:45 - 13:15Taula rodona 4: Actualització en malalties infeccioses ( Taula rodona )
Infeccions per micobacteris
Malalties de transmissió sexual
Vacunació en immunodeprimits
13:15 - 14:15Sessió pòsters orals ( Sessió pòsters )
14:15 - 15:30Dinar de treball ( Càtering )
15:30 - 17:00Taula rodona 5: Actualització en patologia cardiovascular ( Taula rodona )
Marcadors de risc cardiovascular
Dislipèmies: nous reptes terapèutics
Insuficiència cardíaca: marcadors i noves teràpies
17:00 - 18:30Sessions paral·leles ( Sessió )
17:00 - 18:30SESSIÓ 1: Tarda dels residents ( Cas clínic )
Discussió 3 casos Clínics
17:00 - 18:30SESSIÓ 2: Taula rodona 6: Controvèrsies terapèutiques ( Taula rodona )
Hipertensió arterial de difícil control
Càncer en el malalt d’edat avançada
Desnutrició clínica i deterior cognitiu
18:30 - 19:15Conferència de clausura ( Conferència )
19:15 - 19:45Acte de cloenda del congrés i entrega de premis de la SCBMI ( Sessió cloenda )