Tornar

Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet del Llobregat

Adreça: C/ Feixa Llarga s/n, 08907 L’Hospitalet de Llobregat

Telèfon: 933357011

Web: http://www.bellvitgehospital.cat


Director del servei de Medicina Interna: Dr. Xavier Corbella i Virós

Correu electrònic del servei i/o del seu director:

medicinainterna@bellvitgehospital.cat (correu genèric)
xcorbella@bellvitgehospital.cat (Cap del Servei)
asender@bellvitgehospital.cat (secretaria)

Telèfon del servei: 932607699 (Sra. Ana Sender, Secretaria)


Membres del servei

Dr. Xavier Corbella i Virós. Cap de Servei. Gestió Clínica
Dr. Ramon Pujol Farriols. Sènior Docent. Docència Mèdica
Dr. Joan Mañá Rey. Caps de Secció. Sarcoidosi
Dr. Xavier Pintó Sala. Caps de Secció. Lipidologia i Risc Vascular
Dr. Francesc Formiga Pérez. Director de programa. Geriatria
Dr. Ferran Bolao Baro. Facultatiu especialista. Drogodependències i Alcoholisme
Dra. Olga Capdevila Pons. Facultativa especialista. Malalties Autoimmunes i Sistèmiques
Dr. David Chivite Guillén. Facultatiu especialista. Geriatria i Insuficiència Cardíaca
Dra. Francesca Mitjavila Villero. Facultativa especialista. Malalties Autoimmunes i Sistèmiques
Dr. Abelardo Montero Sáez. Facultatiu especialista. Geriatria i Patologia Osteomuscular
Dr. Antoni Riera Mestre. Facultatiu especialista. Malaltia Trombo-Embòlica i Malaltia de Rendu-Osler
Dra. Beatriz Rosón Hernández. Facultativa especialista. Unitat de Diagnòstic Ràpid
Dr. Manuel Rubio Rivas. Facultatiu especialista. Malalties Autoimmunes i Sistèmiques
Dra. Marta Fanlo Maresma. Facultativa especialista. Lipidologia i Risc Vascular
Dr. Xavier Solanich Moreno. Facultatiu especialista. Immunodeficiències, Malalties Rares i Vasculitis


Línies d’interès en assistència, recerca i docència:

El Servei de Medicina Interna General de l'Hospital Universitari de Bellvitge és un Servei que té com a missió oferir atenció especialitzada hospitalària de medicina interna general a pacients adults de l'entorn hospitalari de l’Àrea Metropolitana Sud de Barcelona, i atenció especialitzada de referència terciària en diverses àrees com poden ser les malalties autoimmunes sistèmiques (lupus, esclerodèrmia, sarcoïdosi, dermatopolimiositis, Sd. Sjögren, Sd. antifosfolípid primari, vasculitis, etc.), les malalties de risc vascular i lipidologia, les malalties trombo-embòliques, les malalties relacionades amb la gent gran i la geriatria (cardiogeriatria, ortogeriatria, oncogeriatria), les immunodeficiències primàries de l’adult, les drogodependències i l’alcoholisme, o altres malalties minoritàries hereditàries com per exemple la M. de Rendu-Osler, glucogenosi, tant a Catalunya com la resta d'Espanya.

Les Malalties Infeccioses, en tot el seu ventall (convencional, nosocomial, HIV, immunodeprimits, osteoarticular, etc), estan a càrrec del Servei de Medicina Interna-Infeccioses (Servei de Malalties Infeccioses), amb una estructura jeràrquica pròpia, i amb el qual compartim els residents de medicina interna, els quals hi realitzen una rotació d’un any sencer.

Assistència: El nostre Servei dóna assistència tant al malalt hospitalitzat com al malalt ambulatori, així com disposa d’unitats pròpies o en coordinació amb tot un ventall d’alternatives a l’hospìtalització convencional com poden ser l’Hospital de Dia, la Unitat de Diagnòstic Ràpid, la Unitat d’Hospitalització a Domicili, o les Unitats d’Observació i de Curta Estada d’Urgències. Som interconsultors habituals de molts serveis de l’hospital, i anem regularment de forma proactiva al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, el Servei de Cirurgia General i Digestiva i al Servei de Medicina Intensiva. Gestionem també la Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària de Geriatria (UFISS-Geriatria) des d’on ens coordinem amb els dispositius socio-sanitaris del nostre entorn, així com la Unitat de Desintoxicació a Drogodependències des d’on ens coordinem amb els Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències. La nostra Unitat de Diagnòstic Ràpid forma part estratègica del projecte de Medicina Major Ambulatòria que impulsem de fa temps al nostre Servei.

Per assolir aquests objectius, el Servei es constitueix en dues seccions (Secció d’Atenció al Malalt Hospitalitzat i Secció d’Atenció al Malalt Ambulatori) i una Direcció de Programa (Geriatria), i participa d’un conjunt d'unitats interdisciplinàries funcionals amb altres dispositius d'hospitalització, ambulatoris i domiciliaris. Pel que fa a l'hospitalització, el Servei disposa DE dos unitats d’hospitalització convencional (46 llits) i està en coordinació amb la Unitat d'Hospitalització a Domicili (24 llits). Sobre les consultes, hi ha les consultes externes de medicina interna general, i monogràfiques o especialitzades de lupus, esclerodèrmia, dermatopolimiositis, vasculitis, Sjögren, geriatria, sarcoïdosi, drogodependències, alcoholisme, immunodeficiències adquirides de l’adult i malalties minoritàries, entre d’altres. El Servei de Medicina Interna acull també la Unitat d’Al·lergologia de l’hospital, que desenvolupa la quasi totalitat de la seva activitat a l’Àrea de Consultes Externes i Hospital de Dia.

Docència: des del punt de vista docent té com a missió la participació en formació de metges i metgesses en la Unitat Docent de Bellvitge de la Universitat de Barcelona, la formació de residents en medicina interna (5 per any), que comparteixen formació amb el Servei de Malalties Infeccioses.

Els residents tenen un programa formatiu que inclou uns 2 primers anys de rotacions a altres serveis d’especialitat (cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Nefrologia, Medicina Intensiva, etc.), 2 anys de formació a Medicina Interna amb rotacions que inclouen la planta d’hospitalització, l’àrea de consultes externes (malalties autoinmunes, arteriosclerosi i lipidologia, malaltia tromboembòlica, geriatria, etc...), la Unitat de Diagnòstic Ràpid, o l’àrea de medicina consultiva de Traumatologia, i 1 any sencer al Servei de Malalties Infeccioses (un dels 5 residents pot escollir fer una rotació inversa que consisteix en fer 2 anys al Servei de Malalties Infeccioses i 1 any a Medicina Interna). A més, a tots els residents els ajudem i impulsem a que facin una rotació externa voluntària de 2 mesos a un hospital de fora del nostre país durant el cinquè any, per complementar la formació en la temàtica que ells decideixin (els últims residents han estat per exemple a Londres, Dublin, Paris, Baltimore, Lylle, Madrid, etc).

Recerca: en recerca, la seva missió és la realització de recerca bàsica i clínica tant en el camp de la medicina interna com en qualsevol dels camps d’especialització que lidera el nostre Servei, en especial les malalties autoimmunes sistèmiques, el camp de l'envelliment, les malalties vasculars arterials (arteriosclerosi) i venoses (malaltia trombo-embòlica), les malalties immunes, les malalties minoritàries o les drogodependències. Els residents interessats poden participar dels treballs que s’hi duen a terme, col·laborant en la producció científica, gestió de les bases de dades, assajos clínics, altres projectes d’investigació, o fer la Tesi Doctoral, etc.

Unitats o seccions específiques del Servei:

1. Atenció al Malalt Hospitalitzat
Unitats d’Hospitalització Convencional
Unitat de Desintoxicació de Drogodependències
Unitat d’Ortogeriatria (atenció compartida amb Servei de Traumatologia)
Unitat de Medicina Consultiva (Interconsultes a altres serveis)

2. Atenció al Malalt Ambulatori
Unitat de Malalties Autoimmunes i Sistèmiques
Unitat de Patologia Vascular (Risc Vascular – Malaltia Trombo-embòlica)
Unitat de Drogodependències i Alcoholisme
Unitat d’Insuficiència Cardíaca
Unitat d’Immunodeficiències Primàries de l’Adult
Unitat de Malalties Rares
Unitat d’Al.lergologia (adscrita a Medicina Interna)

3. Alternatives a l’Hospitalització Convencional
Unitat de Diagnòstic Ràpid
Hospital de Dia
Hospitalització a Domicili (adscrita a Direcció Mèdica)

4. Servei de Malalties Infeccioses: Les malalties infeccioses, en tot el seu ventall (convencional, nosocomial, HIV, immunodeprimits, osteoarticular, etc), estan a càrrec del Servei de Medicina Interna-Infeccioses (Servei de Malalties Infeccioses), amb una estructura jeràrquica pròpia, i amb el qual compartim els residents de medicina interna, els quals hi realitzen una rotació d’un any sencer.

Docència pre-grau: SI (Facultat de Medicina - Universitat de Barcelona)

Docència MIR (sí/no): SI (5 Residents per any)

Capacitat formativa per MIR d’altres Hospitals (rotants externs): Totalment oberta

Ubicació del Servei a l’Hospital: Planta 7