Tornar

Fundació Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Adreça: C/ Dr. Joan Soler S/N 08240 - Manresa

Telèfon: 93.874.21.12

Web: http://www.althaia.cat


Director del servei de Medicina Interna: Ma. Antònia Baraldés i Farré

Correu electrònic del servei i/o del seu director: abaraldes@althaia.cat

Telèfon del servei: 93.874.21.12 (extensions 3480 / 3420)

Fax del servei: 93.874.45.54


Membres del servei: 26. 1 Cap de Servei, 4 Caps Clínics, 16 adjunts i 5 residents.

Línies d’interès en assistència, recerca i docència:

ASSISTÈNCIA
3 grans àmbits:

 1. Àmbit del Malalt Agut.
  • Hospitalització convencional de pacients aguts, estacional (PIUC), curta estada (UCEM).
  • Suport mèdic especialitzat a les àrees quirúrgiques i altres especialitats de l’hospital.
  • CCEE: generals de Medicina Interna; especialitzades (Infeccioses, Lípids i Risc Vascular, Autoimmunes, Fatiga Crònica); Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR); Unitat d’Urosèpsia; Unitat de Sèptics de COT. En creació: suport mèdic a l’embaràs de risc
  • Suport mèdic especialitzat al Centre Penitenciari Lledoners.
  • Atenció Continuada: responsabilitat de la guàrdia mèdica dels pacients hospitalitzats (excepte Urgències).
 2. Àmbit del Malalt Crònic.
  • Hospitalització convencional de pacients amb malalties cròniques. Abasta 3 àrees: Unitat de Geriatria d’aguts – UGA; Unitat de Malalt Fràgil Agut – UMFA i malalts fràgils d’Urgències-Unitat d’Observació.
  • Hospitalització de pacients amb fractura de fèmur (UF3), en coordinació amb COT.
  • Atenció ambulatòria: Hospital de Dia del Malalt Crònic.
  • CCEE: generals de pacients crònics; especialitzades: Oncogeriatria.
 3. Atenció sòcio-sanitària.
  • Unitat de Convalescència.
  • Unitat de Llarga Estada.

Unitats o seccions específiques del Servei:

 1. Unitat de Malalties Infeccioses: unitat transversal responsable d’organitzar i coordinar tota l’activitat relacionada amb les malalties infeccioses (infecció comunitària, nosocomial, TBC, VIH, multirresistents, immunosuprimits, política d’antimicrobians, alarmes sanitàries, coordinació amb At. Primària, etc. ).
 2. Unitat de Diagnòstic Ràpid – Diagnòstic Ràpid de Càncer (DRC).
  Recurs ambulatori per a l’estudi preferent de malalties greus, bàsicament neoplàsiques.
 3. Unitat de Lípids i Risc Cardiovascular.
  Control i tractament de les dislipèmies complexes i control integral dels factors de risc vascular. Coordinació amb Atenció Primària (tractaments, proves, formació). Formació i docència en aquest àmbit.
 4. Unitat Funcional de Fractura de Fèmur (UF3).
  Unitat multidisciplinar (COT, MI, Anestèsia, Rehabilitació, Infermeria, Treball Social) d’atenció específica als pacients ingressats per fractura de fèmur.

DOCÈNCIA

 1. Docència pre-grau (sí/no): SÍ.
  • Estudiants de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya - UIC (a partir de 3r. Curs).
  • Estudiants d’Infermeria de la Fundació Universitària del Bages (FUB).
 2. Docència MIR (sí/no): SÍ.
  • Residents de MI (actualment 1 per any).
  • Residents de Medicina Familiar i Comunitària (rotacions segons Pla Docent).
  • Residents d’altres especialitats (Medicina Intensiva, Oncologia, Salut Mental), rotacions segons Pla Docent.

RECERCA

 1. Participació en estudis multicèntrics.
 2. Disseny i desenvolupament d’estudis propis.
 3. Publicacions pròpies i en col·laboració amb altres serveis de l’hospital.
 4. Participació activa en congressos i esdeveniments de caràcter nacional i internacional: ponències, presentació de comunicacions.
 5. Organització d’esdeveniments científics: jornades, reunions d’experts.
 6. Organització de cursos formatius interns i externs.

Capacitat formativa per MIR d’altres Hospitals (rotants externs):

Existeix la capacitat, no hi ha hagut ocasió de formar-los.

Ubicació del Servei a l’Hospital: