Tornar

Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell

Adreça: Parc Taulí s/n. 08208 Sabadell (Barcelona)

Telèfon: 93 723 10 10

Web: http://www.tauli.cat


Director del servei de Medicina Interna: Dr. Joaquim Oristrell

Correu electrònic del servei i/o del seu director: joristrell@tauli.cat

Telèfon del servei: 93 745 8252

Fax del servei: 93 716 0646


Membres del servei: veure web del servei de Medicina Interna de la CSPT:

http://www.cspt.es/tauli/cat/Lacorporacio/elscentres/HS/webs/MInterna/default.htm (no es faciliten correus electrònics dels facultatius)

Línies d’interès en assistència, recerca i docència:

Veure memòries anuals del servei: http://www.cspt.es/tauli/cat/Lacorporacio/elscentres/HS/webs/MInterna/presentacio/activitat.htm

Unitats o seccions específiques del Servei:

UDR/CAI, envelliment, risc cardiovascular, malalties sistèmiques autoimmunes, infeccions, Hospital de dia, etc

Veure unitats i àmbits professionals al web del servei: http://www.cspt.es/tauli/cat/Lacorporacio/elscentres/HS/webs/MInterna/InfoProfessionals/infoprof.htm

Docència pre-grau (sí/no):

Docència MIR (sí/no): en cas afirmatiu nº de residents en formació/any (R1...R5), els seus noms i cognoms i any de formació (el mail dels residents seria d’accés restringit sols pels socis de la SCBMI, previ consentiment de l’interessat)

Places acreditades: 5/any. Places convocades: 3 per any (2 l’any 2015).

Capacitat formativa per MIR d’altres Hospitals (rotants externs):

Rotacions en Patologia AutoimmuneSistèmica de residents procedents d’altres centres.

Ubicació del Servei a l’Hospital:

Secretaria de Medicina Interna: 9ª planta.