Beques i premis: Bases


La Societat Catalanobalear de Medicina Interna convoca el premi al millor treball científic publicat durant l’any anterior al de la convocatòria, d’acord amb les bases següents:

 1. El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, investigació bàsica, organitzatius, docents, ...

 2. La dotació del premi serà de 1.000 euros.

 3. Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna.

 4. Només es podrà presentar un treball científic com a primer autor.

 5. Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació següent:

  • 3 còpies del treball publicat
  • Currículum vitae
  • Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.

 6. La sol·licitud anirà adreçada a la següent adreça:
  Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  Att. Jorgina Fabré (Premi Joan Vivancos)
  Acadèmia de Ciències Mediques i de la Salut de Catalunya i de Balears
  C/ Major de Can Caralleu 1-7, 08017 - Barcelona
  O al correu electrònic scbmi@academia.cat

 7. La data límit de presentació serà la fixada a l’any de convocatòria (al mes d’abril).

 8. El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna.

 9. La decisió del jurat serà inapel·lable.

 10. El lliurament del premi es farà durant l’Acte de Lliurament de Premis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (al mes de maig).

 11. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


La Societat Catalanobalear de Medicina Interna convoca el premi Bartolomé Cabrer a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any anterior a la convocatòria d’acord amb les bases següents:

 1. El tema de la tesi ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, investigació bàsica, organitzatius, docents ...

 2. La dotació del premi serà de 2.000 euros.

 3. Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna.

 4. Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació següent:

  • Un volum de la Tesi Doctoral.
  • Certificació de la data de lectura.
  • Currículum vitae.
  • Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.

 5. La sol·licitud anirà adreçada a la següent adreça:
  Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  Att. Jorgina Fabré (Premi Bartolomé Cabrer)
  Correu electrònic: scbmi@academia.cat
  Acadèmia de Ciències Mediques i de la Salut de Catalunya i de Balears
  C/ Major de Can Caralleu 1-7, 08017 - Barcelona

 6. La data límit de presentació serà en la data fixada en la convocatòria anual (durant el mes d’abril).

 7. El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna i un representant de la filial de les Illes Balears.

 8. La decisió del jurat serà inapel·lable.

 9. El lliurament del premi es farà durant l’Acte de Lliurament de Premis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

 10. El premiat exposarà un resum de la seva Tesi Doctoral durant una sessió ordinària de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna que ja se li indicarà.

 11. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna