Junta directiva

President Ferran Nonell Gregori
Vicepresident Maria Rosa Coll Colell
Secretari Jesús Miguel Lopez Dupla
Vicesecretari Ester Dorca Badia
Tresorer Emili Sacanella Meseguer
Vocal 1 Montserrat Mauri Plana
Vocal 2 Roser Solans Laqué
Vocal 3 Cristina Tural Llàcher
Vocal 4 Helena Monzón Camps
Vocal 5 Xavier Martret Redrado
Vocal de formació Monica Rodriguez Carballeira
Vocal Caps de Servei Maria Teresa Auguet Quintillá
Vocal internista jove Elisabet Montori Palacin
Vocal Balears Eva María Delgado Pérez
Vocal Resident Marc Montoya Rodes
Vocal Resident Àngel Valls Villalba
Estatuts

Estatuts vigents
Document PDF
144Kb

Juntes

Juntes anteriors