Tutors / Reunió de tutors

VIII Reunió de Tutors de Medicina Interna: "Avaluar per millorar. Proposta del Grup de Treball de la SCBMI" – 13 de desembre de 2016

III Reunió de Tutors de Medicina Interna: "Avaluació de Residents" - 19 de gener de 2016

II Reunió de Tutors de Medicina Interna: "Formació de Residents" - 3 de novembre de 2015

I Reunió de Tutors de Medicina Interna: "Compartint esforços" - 10 de febrer de 2015